Deratizace

deratizace

Likvidace hlodavců všude tam, kde je jejich přítomnost nežádoucí a hygienicky závadná. Provedeme kontrolu vašeho objektu, zhodnotíme možná rizika migrace hlodavců a navrhneme účinná opatření zamezení výskytu, ke kterým patří i pravidelné pokládání nástrah v určitých etapách roku. Hubíme mimo jiné potkany, myši, rejsky, hraboše a myšice.

Používané rodenticidy 3. generace (vyráběné švýcarskou firmou) zaručující, že si hlodavci nevytvoří rezistenci na účinnou látku. Také formulace nástrah je upravena tak, aby ji hlodavci bez podezření a s chutí přijímali. Seznámíme vás i s možnými riziky pozření nástrah necílenými organismy (psi, kočky) a s možností nápravy takové situace.