Mravenci rodu Lasius

mravenci rodu LasiusMravenci rodu Lasius

 

Biologie
Mravenci jsou sociální hmyz, žijící ve velkých koloniích, které jsou tvořeny královnou (plodnou samicí), dělnicemi (sterilními samicemi) a samci (hynou po svatebním letu – „rojení“).
Proměna dokonalá: vajíčka kladou na jaře a v létě. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá zhruba 2 měsíce. Dělnice žijí 2-3 roky. Královny mohou žít 15 -20 let.
Způsob hubení
Mravence hubíme gelovými požerovými nástrahami, s kterými máme nejlepší zkušenost, nebo bariérovým postřikem, popřípadě kombinací obojího.
Příprava před zásahem
V případě ošetření gelovými nástrahami není třeba žádná speciální příprava. Vbytě mohou zůstat děti i domácí mazlíčci.
V případě postřiku je nutné schovat a zakrýt volně položené potraviny, zakrýt akvária, odvést domácí mazlíčky a zhruba na hodinu (do zaschnutí přípravku) je nutné ošetřovaný prostor opustit.