Rus domácí

rus domácíBlatella germanica

 

Biologie
Žlutavě až světle hnědý s rovnými černými pásy na štítu. Dlouhý 1-1,5 cm. Vyjímečně jsou schopni i krátkého letu.
Samice klade vajíčka v tzv. ootékách (pouzdrech), kterých vytvářejí cca 7. Ootéka je světle hnědé barvy a obsahuje asi 30 vajíček. Z vajíček se po 2-5 týdnech líhnou nymfy které jsou dlouhé 2-10 mm. Nymfy se vyvíjí 40 dní (při 30°C) až 1,5 měsíce při nižších teplotách. Svlékají se 5-7x. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá 2 měsíce (při 25°C). Max délka života dospělce je 6 měsíců. Je to noční živočich a všežravec.
Způsob hubení
Rusy hubíme gelovými požerovými nástrahami, s kterými máme nejlepší zkušenost, nebo bariérovým postřikem, popřípadě kombinací obojího.
Příprava před zásahem
V případě ošetření gelovými nástrahami není třeba žádná speciální příprava. Vbytě mohou zůstat děti i domácí mazlíčci.