Šváb obecný

šváb obecnýBlatta orientalis

 

Biologie
Hnědočerný až černý, 2-3 cm dlouhý (bez tykadel). Švábi mají malá křídla, ale nelétají. Z dorsálních žláz šíří nepříjemný zápach. Samice vytvářejí asi 8 ooték (pouzdra s vajíčky). Ootéka obsahuje 16 vajíček. Inkubační doba ootéky je 44 dnů (při 30°C) až 80 dní (při 20°C). Z ooték se líhnou nymfy připomínající dospělce bez křídel. Nymfy se 7-10x svlékají. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá minimálně 6 měsíců (30°C) až 1 rok při teplotách pod 25°C. Dospělci žijí maximálně 2 – 9 měsíců.
Jde o nočního živočicha a všežravce. Aktivně se šíří do svého okolí.
Způsob hubení
Šváby hubíme gelovými požerovými nástrahami, s kterými máme nejlepší zkušenost, nebo bariérovým postřikem, popřípadě kombinací obojího.
Příprava před zásahem
V případě ošetření gelovými nástrahami není třeba žádná speciální příprava. Vbytě mohou zůstat děti i domácí mazlíčci.
V případě postřiku je nutné schovat a zakrýt volně položené potraviny, zakrýt akvária, odvést domácí mazlíčky a zhruba na hodinu (do zaschnutí přípravku) je nutné ošetřovaný prostor opustit.